Production Effectiveness Navigator

W ramach międzynarodowego konsorcjum, liderem którego jest firma HİSBİM (Turcja), a partnerami NEXT Systems Ltd (Węgry), INFOTA Research Institute of the Foundation for Information Society (Węgry), Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Wilnie (Litwa) oraz Baltic Amadeus (Litwa), IT Vision bierze udział w tworzeniu innowacyjnego modułu do zarządzania i planowania procesów produkcyjnych i logistycznych. Projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu EUROSTARS.

Celem projektu jest zapewnienie średniej wielkości przedsiębiorstwom produkcyjnym efektywnych metod planowania produkcji oraz stworzenie prototypu oprogramowania łączącego wspomniane metody planowania z hurtowniami danych oraz technologiami interfejsowymi. Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach projektu obejmują między innymi:

Innowacyjność rozwiązania polega również na możliwości planowania nie tylko krótko-, ale i długookresowego. System PEN powstaje w oparciu o heurystyczne i deterministyczne metody.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU EUROSTARS – INICJATYWA EUREKA I UNIA EUROPEJSKA