Członkowie projektu

Hisbim


www.hisbim.com

infota


www.infota.org

IT Vision


www.itvision.pl

Vilnius University IMI


www.mii.vu.lt

Baltic Amedeus


www.baltic-amadeus.lt

NEXT


www.next.hu

 

W centrum projektu - głównym partnerem jest centrum HISBIM. Jego zadaniem jest rozwój i dostosowanie systemów ERP. Jest to bardzo ważne zadanie ponieważ rozwijane w ramach projektu  moduły mają ściśle współpracować z systemami ERP. Zadaniem firmy są zmiany i dostosowanie funkcjonalności ERP w szerszym zakresie. Zmiany dotyczyć będą zakresu produktów i systemów produkcyjnych. HISBIM odpowiadać będzie za zarządzanie całością projektu, jest jego koordynatorem. Jako firma konsultingowa i zajmująca się oprogramowaniem, posiada liczną grupę dobrze wykwalifikowanych i wykształconych pracowników do zarządzania złożonymi projektami. Jako firma, której zadaniem jest przede wszystkim rozwój z zakresu oprogramowania, konsultacje z klientem oraz przeprowadzanie szkoleń odnośnie systemów ERP, odpowiada także za nadzór nad projektem. HISBIM będzie odpowiedzialny również za ochronę patentową końcowego produktu projektu.

Drugim partnerem jest INFOTA. Instytut wykazał doskonałe wyniki w zakresie innowacyjnych i uznanych na całym świecie inteligentny czynnik kontrolowanych metod symulacyjnych, ze szczególnym naciskiem na identyfikację modeli odbudowy podejmowanych przez inteligentnych agentów i wiedzy nadana Petri Nets. Wraz z partnerem IMI skupią się na ogólnej architekturze (WP2) oraz metodach i algorytmach (WP3). INFOTA zajmie się głównie symulacją, a IMI będzie koncentrować się na deterministycznych metodach heurystycznych i wspomaganiu decyzji. Członkowie zespołu to osoby z wyższym wykształceniem technicznym oraz informatycznym, z dużą znajomością rynku także od strony badawczej. INFOTA wykazuje się wieloletnią praktyką związaną z opracowywaniem mechanizmów marketingowych oraz akcji promocyjnych. Jej zadaniem będzie również popularyzacja działań w ramach projektu.

Nowe funkcjonalności wymagają badań naukowych. Musza być matematycznie poprawne, ale także zorientowane na aplikacje ERP. IMI przyczyni się do rozwoju modelu odniesienia. IMI zbada poglądy sterowane zdarzeniami, używających skończoną liczbę dyskretnych zdarzeń, które oddają zbiór zdarzeń (wątpliwości), że może się zdarzyć. IMI będzie analizować je w celu zidentyfikowania i oszacowania skutków zdarzeń na podstawowe procesy. IMI zbada optymalizację zadań związanych, takich jak gromady i analiza dyskryminacyjna, regresja nieliniowa, analiza szeregów czasowych, metody neuro rozmytych lub SVM z myślą o uwzględnienie metod wspomagania decyzji. Zbadane  zostaną metody deterministyczne, używane głównie przez Sandbox, IMI dokona matematycznych obliczeń oraz dostarczy dokumentację. Zapewni opis do aplikacji oraz opisy kluczowych procesów wymaganych do sprawnej współpracy.

Next Ltd jako zakres ekspertyzy wyszczególnił rozwój środowiska oprogramowania oraz wsparcie działań związanych z komputerami PC oraz Microsoft. Ponadto prowadzi badania z zakresu wzorców oprogramowania dla specyficznej obsługi rozwoju przemysłowego.

Baltic-Amadeus jest odpowiedzialne za programowanie oraz wdrażanie oprogramowania w ujęciu technicznym. Co więcej, odpowiada także za ewaluację kwestii biznesowych związanych z projektem PEN.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU EUROSTARS – INICJATYWA EUREKA I UNIA EUROPEJSKA